Αυξητική στήθους, φωτογραφίες 6

Ειδικές περιπτώσεις

1. Διόρθωση δυναμικού μαστού δεξιά κυρίως, μετά από δυο προηγούμενες αυξητικές στήθους και αλλαγή τοποθέτησης των ενθεμάτων από την θέση κάτω από τον μυ σε Subfascial πλάνο και αλλαγή ενθεμάτων από 300cc σε 400 cc


2. Αντικατάσταση ενθέματος φυσιολογικού ορρού με ένθεμα σιλικόνης cohesive II



3. Αύξηση στήθους σε σωληνωτούς μαστούς






4. Αντικατάσταση ενθεμάτων φυσιολογικού ορρού (normal saline) κάτω από τον μυ (submascular) με ενθέματα σιλικόνης (Cohesive I Silicone gel, moderate plus) σε πλάνο subfascial.




5. Αυξητική στήθους με αντικατάσταση ενθεμάτων απο 300 cc σε 700 cc (Bay watch style)



6. Αυξητική στήθους σε ασύμμετρο στήθος με έντονη σκολίωση της σπονδυλικής στήλης και θώρακα ήπιου pectus excavatum. Τοποθετήθηκαν ασύμμετρα ενθέματα 250 και 275 cohesive I (mentor inc,.)


Πληροφορίες για την επέμβαση