Εισολκή Θηλών-Ανεστραμμένες θηλές των μαστών

Η εισολκή των θηλών δεν είναι σπάνια και αφορά τόσο γυναίκες όσο και άνδρες.

Πριν
Μετά

Πληροφορίες για την επέμβαση