Γυναικομαστία

Η γυναικομαστία αποτελεί μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής στον άνδρα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία γυναικομαστίας στον ανδρικό πληθυσμό και οι τεχνικές που διαθέτουμε στην πλαστική χρησιμοποιούνται ανάλογα με την κάθε περίπτωση αλλά και την εμπειρία του πλαστικού χειρουργού.

Πριν
Μετά

ΓυναικομαστίαΓυναικομαστία

Γυναικομαστία

Γυναικομαστία

Γυναικομαστία

Αποκατάσταση εισολκής θηλών με μεταφορά λίπους
Πληροφορίες για την επέμβαση