Πλαστική κοιλίας, κοιλιοπλαστική

Πλαστική κοιλίας φωτογραφίες κοιλιοπλαστική (πριν,μετά). Η κοιλιοπλαστική είναι συνώνυμη με την πλαστική κοιλίας. Η επέμβαση αφαιρεί το χαλαρό δέρμα από την κοιλιά και παράλληλα τεντώνει και ενισχύει τους κοιλιακούς μυς. Η κοιλιοπλαστική μπορεί να γίνει μετά από εγκυμοσύνη ή μετά από απώλεια βάρους.

Στις περιπτώσεις με αυξομειώσεις βάρους ανήκουν και οι άνδρες που μπορούν να κάνουν κοιλιοπλαστική. Η επέμβαση μπορεί να συνδυασθεί με λιποαναρρόφηση. Οι ιδανικοί υποψήφιοι είναι αυτοί που έχουν καλή αναλογία βάρους/ύψους (ΒΜΙ φυσιπολογικό).

Η ανάρρωση της κοιλιοπλαστικής είναι σχετικά γρήγορη δεν πονάει, εφαρμόζοντας τις νέες μεθόδους. Τις πρώτες 2-3 ημέρες μετά την επέμβαση οι χειρουργημένοι νιώθουν ένα τράβηγμα όταν σηκώνονται ή ξαπλώνουν στο κρεββάτι. Οι παρενέργειες,οι κίνδυνοι,και οι επιπλοκές από την κοιλιοπλαστική είναι σπάνιες αλλά εάν παρουσιασθούν αντιμετωπίζονται.

Πλαστική κοιλιάς βίντεο Δείτε σε βίντεο τι λέει χειρουργημένη
Πριν
Μετά
κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική πριν μετά. Συνδυάσαμε και αποκατάσταση της κήλης (ομφαλοκήλη)


κοιλιοπλαστική σε άνδρα

Κοιλιοπλαστική μετά από απώλεια βάρους


πλαστική κοιλίας σε γυναίκα

Φωτογραφίες κοιλιοπλαστικής μετά από εγκυμοσύνη. Η πλαστική κοιλίας πρέπει να γίνεται μετά τους τοκετούς εκτός από τις περιπτώσεις μετά από μεγάλη απώλεια βάρους.

κολιοπλαστική-πλαστική κοιλίας σε άνδρα

Κοιλιοπλαστική σε άνδρα μετά μεγάλη απώλεια βάρους, Στην περίπτωση αυτή έγινε και αποκατάσταση του χαλαρού στήθους (γυναικομαστία class 4). Οι φωτογραφίες πριν και μετά είναι ένα χρόνο μετά τις επεμβάσεις.


κοιλιοπλαστική


κοιλιοπλαστική


κοιλιοπλαστική μετά εγκυμοσύνη

πλαστική κοιλίας μετά απώλεια βάρους
πλαστική κοιλίας-κοιλιοπλαστική
κοιλιοπλαστική μετά μεγάλη απώλεια βάρους
χαλάρωση δέρματος κοιλιάς μετά απώλεια 130 κιλών-κοιλιοπλαστική

κοιλιοπλαστική σε ραγάδες


εκτεταμένη κοιλιοπλαστική

Φωτογραφίες (εικόνες) από κρεμάμενη κοιλιά και κοιλιοπλαστική με αφαίρεση 3,5 κιλών δέρματος και λίπους.
χαλάρωση δέρματος ανδρικού στήθους και κοιλιάς μετά απώλεια βάρους


Ανόρθωση στήθους με ενθέματα και κοιλιοπλαστική μετά από εγκυμοσύνη

Ανόρθωση στήθους και κοιλιοπλαστική (φωτογραφίες πριν, μετά) σε μια επέμβαση σε γυναίκα μετά από τρεις τοκετούς


  


Πληροφορίες για την επέμβαση