Πλαστική κοιλίας, κοιλιοπλαστική

Η Κοιλιοπλαστική ή αλλιώς πλαστική κοιλίας τεντώνει το χαλαρό δέρμα της κοιλιάς αφαιρώντας αυτό που περισσεύει μαζί με το λίπος. Το αποτέλεσμα της κοιλιοπλαστικής (φωτογραφίες πριν μετά) που παίρνει ο χειρουργημένος εξαρτάται από το βάρος του, τον βαθμό χαλάρωσης του δέρματος αλλά και το πάχος του υποδορίου λίπους. Η πλαστική κοιλίας δεν αποτελεί μέθοδο κατά των ραγάδων.

Πλαστική κοιλιάς βίντεο Δείτε σε βίντεο τι λέει χειρουργημένη
Πριν
Μετά

Κοιλιοπλαστική πριν μετά. Συνδυάσαμε και αποκατάσταση της κήλης (ομφαλοκήλη)


Φωτογραφίες κοιλιοπλαστικής μετά από εγκυμοσύνη. Η πλαστική κοιλίας πρέπει να γίνεται μετά τους τοκετούς εκτός από τις περιπτώσεις μετά από μεγάλη απώλεια βάρους.

Κοιλιοπλαστική σε άνδρα μετά μεγάλη απώλεια βάρους, Στην περίπτωση αυτή έγινε και αποκατάσταση του χαλαρού στήθους (γυναικομαστία class 4). Οι φωτογραφίες πριν και μετά είναι ένα χρόνο μετά τις επεμβάσεις.

Φωτογραφίες (εικόνες) από κρεμάμενη κοιλιά και κοιλιοπλαστική με αφαίρεση 3,5 κιλών δέρματος και λίπους.


Ανόρθωση στήθους και κοιλιοπλαστική (φωτογραφίες πριν, μετά) σε μια επέμβαση σε γυναίκα μετά από τρεις τοκετούς


  


Πληροφορίες για την επέμβαση