Συνεργασία με κλινικές. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκωσία

Η επιλογή των ιδιωτικών κλινικών με τις οποίες συνεργάζεται ο Κος Καποσίτας έγινε με βάση την υποδομή τόσο από άποψη τεχνολογικού εξοπλισμού στα χειρουργεία και τούς ορόφους όσο και το επίπεδο του νοσηλευτικού και γενικά ιατρικού προσωπικού. Θεωρούμε η ύπαρξη Μ.Ε.Θ σε ενα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά στον ασθενή. Ο συνδυασμός του άρτια εξοπλισμένου νοσηλευτικού ιδρύματος μαζί με την καλή ξενοδοχειακή υποδομή για μας αποτελούν κύρια στοιχεία του χώρου που εκτελούμε τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής.

Ο Κος Καποσίτας χειρουργεί απο το 2000 στην Βιοκλινική Αθηνών που βρίσκεται στην οδό Γερουλάνου 15 στους Αμπελόκηπους κατέχοντας την θέση του Διευθυντού της Πλαστικής Χειρουργικής στην Βιοκλινική Αθηνών. Από το 2010 χειρουργεί επίσης στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 86. Οι άνω κλινικές όπως και η Βιοκλινική Πειραιά ανήκουν στόν Όμιλο της Βιοϊατρικής που αριθμεί επιπλέον 17 Διαγνωστικά κέντρα Βιοιατρικής σε όλη την Ελλάδα..

Βιοκλινική
Αθηνών
Μαρίνου Γερουλάνου
11524 Αθήνα
Τηλ. 2106962600
Βιοκλινική
Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 86
54622 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310372600

Λευκωσία-Κύπρος

Ο Κος Καποσίτας χειρουργεί στο ιδιωτικό Νοσοκομείο Αρεταίειο που βρίσκεται στην οδό Ανδρέα Αβρααμίδη 55-57,Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος.
Kτίστηκε και εξοπλίστηκε το 2006 με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρίσκεται σε μια τοποθεσία με εύκολη πρόσβαση τόσο από την περιοχή της ευρύτερης Λευκωσίας όσο από Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.Είναι ένα υπερσύγχρονο ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο έχει σαν στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ιατρική φροντίδα στους ασθενείς του παρέχοντας όλες τις διαγνωστικές, θεραπευτικές, ιατρικές και χειρουργικές υπηρεσίες σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Αρεταίειο νοσοκομείο Λευκωσία

Ανδρέα Αβρααμίδη 55-57, Στρόβολος ,Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+357 22 200300
Εναλλακτικά εάν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Κο Καποσίτα καλέστε το κεντρικό μας ιατρείο στην Αθήνα στο +302106401004