Πλαστική χειλιών φωτογραφίες πριν-μετά

I. Πλαστική χειλιών με την τεχνική του Aiache, Beverly Hills LA με μόνιμο αποτέλεσμα.

Πριν
ΜετάII. Πλαστική χειλέων με ενέσιμα υλικά.

Πληροφορίες για την επέμβαση