ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Η πλαστική της μύτης στην ορολογία της πλαστικής χειρουργικής λέγεται ρινοπλαστική. Η επέμβαση περιλαμβάνει την διόρθωση της εμφάνισης της μύτης αλλά και την αποκατάσταση της αναπνοής που μπορεί να οφείλεται σε στραβό διάφραγμα και υπερτροφικές κάτω ρινικές κόγχες. Η σύγχρονη ρινοπλαστική ονομάζεται λειτουργική ρινοπλαστική. Η μέθοδος επιλογής είναι η ανοιχτή ρινοπλαστική η οποία υπερτερεί της κλειστής ρινοπλαστικής μιας και δίνει καλύτερη πρόσβαση στην ανατομία της μύτης.

Ποιός-α είναι κατάλληλος για πλαστική της μύτης

Υποψήφιος είναι οποιοσδήποτε που μπορεί να έχει:

 1. Μύτη με καμπούρα (ήβος)
 2. Γαμψή μύτη
 3. Στραβή μύτη
 4. Φαρδιά μύτη
 5. Χοντρή μύτη
 6. Μεγάλη μύτη
 7. Άτομα που έχουν ασυμμετρίες της μύτης
 8. Στην κατηγορία ανήκουν ασθενείς με λαγώχειλο ή άτομα μετά από τραύμα
 9. Αποτυχημένη ρινοπλαστική (δευτερογενής).Χρειάζεται διορθωτική ρινοπλαστική ή ρινοπλαστική για δεύτερη φορά (επανεπέμβαση).
 10. Υποψήφιοι είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν διορθώσεις στο ακρορίνιο δηλαδή στην κορυφή της μύτης.
 11. Προφιλοπλαστική:Συνδυασμός ρινοπλαστικής και γενειοπλαστικής (πλαστική στο πηγούνι) για επίτευξη συμμετρίας στο προφίλ του προσώπου.

Λειτουργική ρινοπλαστική (διάφραγμα,κόγχες)

Το διάφραγμα χωρίζει την μύτη στα δύο ρουθούνια. Το διάφραγμα είναι ένα τετράπλευρο χόνδρινο πέταλο στο εμπρός τμήμα της μύτης,το οποίο καταλήγει προς τα πίσω στην ύνιδα και προς τα κάτω, στην υπερώιο απόφυση της άνω γνάθου. Συμμετέχει στην δυσμορφία της μύτης (μύτη με καμπούρα-στραβή μύτη). Σε περιπτώσεις σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος δημιουργείται δυσκολία στην αναπνοή.Οι κάτω ρινικές κόγχες είναι μαλακά μόρια στο εσωτερικό της μύτης. Συνήθως η μία κόγχη είναι υπερτροφική όταν υπάρχει σκολίωση του διαφράγματος. Η επέμβαση στο διάφραγμα λέγεται πλαστική του διαφράγματος και στις κόγχες κατάσπαση των κάτω ρινικών κογχών. Ο χόνδρος αλλά και το οστέινο τμήμα του διαφράγματος αποτελούν πηγή μοσχευμάτων για τις απαιτήσεις της ρινοπλαστικής.

Κατάλληλη ηλικία για την ρινοπλαστική-πλαστική μύτης

Οι άνδρες μπορούν να υποβληθούν σε ρινοπλαστική μετά τα 18 χρόνια και οι γυναίκες μετά τα 17 χρόνια της ηλικίας.

Το ραντεβού στο ιατρείο με τον Δρ Νώντα Καποσίτα M.D,PhD

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση είναι βασικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης της ρινοπλαστικής. Ο υποψήφιος αναλύει στον Κο Καποσίτα τί ακριβώς τον ενοχλεί στην μύτη αισθητικά αλλά και λειτουργικά. Ό έμπειρος πλαστικός χειρουργός της μύτης μπορεί να εξετάσει κλινικά το εξωτερικό και το εσωτερικό της. Στην εξέταση καταγράφει τις διορθώσεις που απαιτεί η ρινοπλαστική ενώ παράλληλα εξετάζει την λειτουργία της αναπνοής ελέγχοντας το διάφραγμα και τις κόγχες.

Έχουμε την δυνατότητα προσομείωσης με ειδικό software που είναι κατάλληλο για την πρωτογενή ρινοπλαστική. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί εγγύηση του αποτελέσματος αλλά δείχνει τις προθέσεις του πλαστικού χειρουργού στο να δώσει το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο υποψήφιος.

Τοποθέτηση μοσχεύματος
Δείτε την Αμαλία που υποβλήθηκε σε αυξητική στήθους και ρινοπλαστική. Η Αμαλία είχε γαμψή μύτη αλλά και διάφραγμα. Συνδυάσαμε την ανοιχτή ρινοπλαστική με πλαστική του διαφράγματος και κογχοπλαστική (πλαστική στις κόγχες).

 

 

Μέθοδοι ρινοπλαστικής-πλαστικής μύτης

Υπάρχουν δύο τεχνικές ρινοπλαστικής. Η κλειστή μέθοδος και η ανοιχτή μέθοδος

Κλειστή ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική γίνεται με γενική αναισθησία. Στην κλειστή μέθοδο η τομή γίνεται εσωτερικά στα ρουθούνια. Από εκεί αποκολλάται το δέρμα της μύτης και γίνεται η ρινοπλαστική. Η ρινοπλαστική περιλαμβάνει την αφαίρεση της καμπούρας εάν υπάρχει,την αφαίρεση τμήματος των άνω πτερυγιαίων χόνδρων,την οστεοτομία των ρινικών οστών. Παράλληλα γίνεται η λέπτυνση του ακρορινίου και ανόρθωση της γωνίας μύτης,άνω χείλους. Η τομή κλείνεται με εσωτερικά ράμματα και τοποθετούνται ταμπόν σε κάθε ρουθούνι και εξωτερικά ένας πλαστικός νάρθηκας πάνω στην μύτη.

Μπορείτε να δείτε την ανοιχτή προσπέλαση στην ρινοπλαστική

ανοιχτή ρινοπλαστική

 

Ανοιχτή ρινοπλαστική

Η ανοιχτή μέθοδος γίνεται με γενική αναισθησία και αυτή. Η τομή γίνεται μέσα από τα ρουθούνια αλλά ένα τμήμα της τομής περνάει πάνω από την στυλίδα που είναι το κάθετο τμήμα δέρματος-χόνδρων που χωρίζει την μύτη στα δυο ρουθούνια. Αυτή η επιπλέον τομή μας δίνει την δυνατότητα να αποκολλήσουμε το δέρμα της μύτης με μεγάλη ακρίβεια. Ουσιαστικά με την ανοιχτή ρινοπλαστική βλέπουμε άμεσα όλα τα ανατομικά χαρακτηριστικά της μύτης. Αυτή η μέθοδος πλεονεκτεί γιατί δίνει προβλέψιμα αποτελέσματα.Η τομή εξαφανίζεται εντελώς.

Δείτε την ανοιχτή ρινοπλαστική από τον Δρ Νώντα Καποσίτα M.D,PhD

 

ρινοπλαστική

 

Πιο κάτω θα δείτε μερικά παραδείγματα που χρειάζονται διαφορετικές τεχνικές για να φθάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε.

Μύτη με καμπούρα (αφαίρεση της καμπούρας-ακρορίνιο,οστεοτομίες)

Γαμψή μύτη (αφαίρεση της καμπούρας-ανύψωση του ακρορινίου-οστεοτομίες)

Κλειστή ρινοπλαστική (αφαίρεση του ήβου-οστεοτομίες-χωρίς επέμβαση στο ακρορίνιο)

Αποτυχημένη ρινοπλαστική-διορθωτική ρινοπλαστική

Διόρθωση ρινοπλαστικής (ρινοπλαστική για δεύτερη φορά) με μοσχεύματα χόνδρου

Επαναληπτική ρινοπλαστική-δευτερογενής- (κάτω ρινική βαλβίδα-αποκατάσταση με χόνδρινα μοσχεύματα)

 

Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής με χόνδρο από τα πλευρά

Ρινοπλαστική ανάρρωση

Μετά από την επέμβαση της ρινοπλαστικής ο χειρουργημένος παραμένει ένα βράδυ στην κλινική. Την επομένη επιστρέφει στο σπίτι με οδηγίες που περιλαμβάνουν την λήψη αντιβιοτικού αλλά και ήπιων αναλγητικών. 48 ώρες μετά την επέμβαση αφαιρούμε τα ταμπόν από την μύτη και τοποθετούμε ειδικές επουλωτικές αλοιφές. Ο χειρουργημένος συνεχίζει να βάζει τις αλοιφές στα ρουθούνια για 10 ημέρες με σκοπό την γρήγορη επούλωση του εσωτερικού της μύτης. Το πρήξιμο στα μάτια είναι ήπιο και υποχωρεί σταδιακά. Ο εξωτερικός πλαστικός νάρθηκας αφαιρείται 6-7 ημέρες μετά από την πλαστική της μύτης. Μετά από την αφαίρεση του νάρθηκα δίνουμε νέες οδηγίες στον χειρουργημένο.

 

Ρινοπλαστική. Φωτογραφίες