Τα ιατρεία: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Λευκωσία

Το ιατρείο στην Αθήνα

πλαστικός χειρουργός Κύπρος

Το Κεντρικό μας ιατρείο βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Δημητρίου Σούτσου 17, πλησίον της Αμερικανικής πρεσβείας στην πλατεία Μαβίλη. Το κεντρικό μας ιατρείο στην Αθήνα διαχειρίζεται όλα τα ραντεβού όλων των ιατρείων για ασθενείς από όλη την Ελλάδα,την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό.

Το τηλέφωνο του ιατρείου είναι:+302106401004. Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί όλο το 24-ώρο 365 ημέρες τον χρόνο και εξυπηρετεί όλους τους υποψηφίους εντός και εκτός συνόρων.


Το ιατρείο στην Θεσσαλονίκη

Το ιατρείο στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται εντός της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπόλεως 86.Στον ημιώροφο της κλινικής ο Κος Καποσίτας θα σας δεί και θα σας εξετάσει στο γραφείο που του διαθέτει η κλινική. Τα ραντεβού για το ιατρείο της Θεσσαλονίκης τα διαχειρίζεται η κεντρική μας γραμματεία στην Αθήνα στο τηλέφωνο +302106401004.


Τα ιατρεία στην Λευκωσία στην Κύπρο


Τα ιατρεία στην Κύπρο βρίσκονται στην πόλη της Λευκωσίας. Ο Κος Καποσίτας βλέπει ασθενείς στο γραφείο του στο Αρεταίειο Νοσοκομείο την οδό Ανδρέα Αβρααμίδη 55-57, Στρόβολος και στο γραφείο του στην κλινική Μητέρα και παιδί στην οδό Πηνελόπης Δέλτα 9. Τα ραντεβού για το ιατρεία της Λευκωσίας τα διαχειρίζεται η κεντρική μας γραμματεία στην Αθήνα στο τηλέφωνο +302106401004.


Υποψήφιοι εκτός Αθηνών και κάτοικοι εξωτερικού

Δίνουμε την δυνατότητα σε υποψηφίους εκτός Αθηνών και κατοίκους εξωτερικού να κάνουν την κλινική εξέταση με τον Κο Καποσίτα on line,με με σκοπό να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό έχουμε θεσπίσει την smartphone κλινική εξέταση τα τελευταία χρόνια.

Κλινική εξέταση online


Οι ιδιωτικές κλινικές που συνεργάζεται ο κος Καποσίτας για να εκτελεί τις επεμβάσεις προσφέρουν υψηλό επίπεδο ιατρικής φροντίδας μέσω του φιλικού και άρτια εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

Συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές