Νεα μέθοδος αυξητικής στήθους

Νεα μέθοδος αυξητικής στήθους-subfascial
Η νέα μέθοδος αυξητικής στήθους στηρίζεται στην τοποθέτηση του ενθέματος κάτω από την απονευρωτική θήκη του μείζονα θωρακικού μυός που λέγεται fascia που σημαίνει περιτονία. Αυτός είναι ο λόγος που η νέα μέθοδος λέγεται subfascial. Η μέθοδος μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε φυσικά αποτελέσματα αλλά και μακροχρόνια σύμφωνα με τις στατιστικές μας. Λύνει τα προβλήματα που έχουν άλλες μέθοδοι και η αίσθηση του στήθους στην ψηλάφηση δίνει την εικόνα ενός φυσικού και όχι τεχνητού στήθους.

αύξηση μαστώνΠληροφορίες για την επέμβαση