Αυξητική στήθους, φωτογραφίες

Νεα μέθοδος αυξητικής στήθους-subfascial
Η νέα μέθοδος αυξητικής στήθους στηρίζεται στην τοποθέτηση του ενθέματος κάτω από την απονευρωτική θήκη του μείζονα θωρακικού μυός που λέγεται fascia που σημαίνει περιτονία.Αυτός είναι ο λόγος που η νέα μέθοδος λέγεται subfascial.Η μέθοδος μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε φυσικά αποτελέσματα αλλά και μακροχρόνια σύμφωνα με τις στατιστικές μας.Λύνει τα προβλήματα που έχουν άλλες μέθοδοι και η αίσθηση του στήθους στην ψηλάφηση δίνει την εικόνα ενός φυσικού και όχι τεχνητού στήθους.

αύξηση μαστώνΠληροφορίες για την επέμβαση