Λίφτινγκ μηρών φωτογραφίες

Η ανόρθωση των μηρών (φωτογραφίες) γίνεται με το λίφτινγκ των μηρών. Η επέμβαση ανορθώνει το εσωτερικό των προσαγωγών αλλά και όλη την εσωτερική επιφάνεια των μηρών, εάν έχουν χαλαρό δέρμα κυρίως μετά από αυξομειώσεις βάρους.

Η ανόρθωση των μηρών δεν απαιτεί παραμονή στην κλινική και μπορεί να την συνδυάσουμε με λιποαναρρόφηση ή με άλλες επεμβάσεις.

Πριν
Μετά
Λίφτινγκ μηρών
Λίφτινγκ εσωτερικού μηρών


Ανόρθωση μηρών-λίφτινγκ μηρών-λίφτινγκ

Ανόρθωση μηρών-λίφτινγκ μηρών-λίφτινγκ

Πληροφορίες για την επέμβαση