Λιποαναρρόφηση στο εφήβαιο και πλαστική του ηβικού. Φωτογραφίες

Πριν
Μετά
πλαστική στο εφήβαιο


πλαστική στο εφήβαιο με λιποαναρρόφηση


  

  

Πληροφορίες για την επέμβαση