Λιποαναρρόφηση στο εφήβαιο και πλαστική του ηβικού. Φωτογραφίες

Πριν
Μετά
  

  

Πληροφορίες για την επέμβαση