Η Γυναικομαστία

Γενικά:

Γυναικομαστία σημαίνει η αύξηση του μεγέθους του στήθους στον άνδρα με αποτέλεσμα να μοιάζει με γυναικείο στήθος.

Η αύξηση του στήθους στο 90% των περιπτώσεων αφορά και τα δύο στήθη ενώ ένα μικρό ποσοστό μπορεί να αφορά μόνο το ένα και λέγεται ετερόπλευρη γυναικομαστία.

Η γυναικομαστία είναι φυσιολογική στα αγόρια στην φάση της εφηβείας και αρχίζει με την ανακατανομή των ορμονών στα αγόρια σε ηλικία 12-14 χρονών. Είναι φυσιολογικό φαινόμενο και φαίνεται σαν γρομπαλάκι κάτω από την θηλή του στήθους .Η εικόνα στο μικροσκόπιο δείχνει αδενικό μαστικό ιστό με στοιχεία ινώδους κατασκευής.

Η φυσιολογική αυτή γυναικομαστία στα αγόρια υποχωρεί σε 1-2 χρόνια και δεν δημιουργεί προβλήματα.

Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υποχωρεί όσο θα έπρεπε και με την ενηλικίωση του άνδρα συσσωρεύεται και λίπος και παίρνει την εικόνα της γυναικομαστίας ή αλλιώς ψευδογυναικομαστίας. Πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε και περιπτώσεις πάνω από 20 χρονών με καθαρή γυναικομαστία αδενικού τύπου που δεν υποχώρησε στην εφηβεία.

Υπάρχει μια ποικιλία μορφών και ο simon και οι συνεργάτες του ταξινόμησαν την γυναικομαστία σε 4 κατηγορίες ανάλογα με την βαρύτητα. Είναι σημαντικό ο πλαστικός χειρουργός που έχει εμπειρία με την γυναικομαστία να γνωρίζει τις κατηγορίες μια και οι τρόποι αντιμετώπισης είναι διαφορετικοί.

Εικόνα Ι

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (εικόνα Ι)

Το μεγαλύτερο μέρος των ανδρών που βλέπουμε με γυναικομαστία (45-65%) έχουν μια μέτρια αύξηση του μεγέθους των μαστών και πολλές φορές συνοδεύεται από τοπικό λίπος. Ουσιαστικά μιλάμε για αποθήκη λίπους και αδένα που δεν υποχώρησε μετά την εφηβεία και λέγεται ψευδο-γυναικομαστία (class IIA).

Αυτή η ομάδα σε κάποιο ποσοστό μπορεί να έχει και χαλαρό δέρμα αν ο άνδρας έχει μερικά κιλά παραπάνω από το κανονικό η είναι ηλικίας μεγαλύτερης από 30 (class IIB). Ένα μικρότερο ποσοστό ανδρών (20% των ασθενών μας) που προσέρχεται έχει την κλασσική εικόνα της γυναικομαστίας με την μικρή διόγκωση του μαστού που αντιστοιχεί στην συνεχιζόμενη εφηβική γυναικομαστία που κλινικά φαίνεται σαν μπαλάκι του πίνκ-πόνκ και τοπικά έχει μόνο αδενικά στοιχεία (class I).

Σ’αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι άνδρες που για κάποιο διάστημα χρησιμοποίησαν αναβολικά στεροειδή για την διαμόρφωση του στήθους (Τύπου Body Builders) και έχουν την τυπική γυναικομαστία αδενικού τύπου (class I,II)

Μια νέα ομάδα ασθενών η οποία συνεχώς αυξάνεται είναι τα άτομα που έχασαν πολλά κιλά είτε με δίαιτα είτε με χειρουργική επέμβαση στομάχου (γαστρικό bypass,sleeve gastrectomy,γαστρικό δακτύλιο).Αυτά τα άτομα συνήθως έχουν ένα πολύ χαλαρό δέρμα που σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζει με θηλυκό στήθος (class IIIΒ,IV)

Κλινική εξέταση στο ιατρείο

Στην διάρκεια της κλινικής εξέτασης στο ιατρείο γίνεται η λήψη του ιστορικού και η κλινική εξέταση. Αυτό μας βοηθά να κατηγοριοποιήσουμε την μορφή της γυναικομαστίας και ανάλογα να προτείνουμε την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση. Εαν απαιτείται ορμονικός έλεγχος το κρίνουμε κατά την εξέταση του υποψηφίου.

Αφαίρεση της αποθήκης λίπους και μέρους του αδένα

Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση του προβλήματος με όσο μικρότερες τομές. Αυτό που λαμβάνεται υπόψιν είναι η ύπαρξη ή όχι χαλαρού δέρματος. Αυτό θα μας δείξει ποια πρέπει να είναι η τεχνική που θα προτείνουμε στον ασθενή. Εάν το δέρμα έχει καλή ελαστικότητα και η γυναικομαστία φαίνεται να είναι κυρίως λίπος τότε μια λιποαναρρόφηση αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Βέβαια πολλές φορές εμπλέκεται και αδένας που χρειάζεται να αφαιρεθεί. Το 90% των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται με μια μικρή τομή στην θηλαία άλω (στο σκούρο μέρος της θηλής) με η χωρίς αφαίρεση δέρματος.

Εάν ο ασθενής δεν έχει χαλαρό δέρμα κάνουμε μια τομή από την 3η-9η ώρα και αφαίρεση της γυναικομαστίας και του λίπους. Η τομή αυτή κλείνει με κόλλα ιστών χωρίς ράμματα. Εάν υπάρχει χαλαρό δέρμα τότε συμφωνούμε με τον ασθενή εάν θα αφαιρέσουμε δέρμα με μια τομή κυκλική που θα κρύβεται στο σκούρο της θηλαίας άλω. Η κυκλική αφαίρεση δέρματος φαίνεται να μας δίνει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις που εμπλέκεται και χαλαρό δέρμα.

Τέλος η γυναικομαστία class IIIΒ και IV που θεωρείται και η πιο βαριά αντιμετωπίζεται συνήθως με αφαίρεση του δέρματος και του υποκειμένου λίπους και μεταφορά της θηλής-θηλαίας άλω σαν μόσχευμα που ράβεται στο νέο στήθος. Η τελευταία αυτή κατηγορία απαιτεί εκτεταμένη συζήτηση με τον ασθενή για τα υπέρ και κατά της επέμβασης.

Δείτε την επέμβαση σε βίντεο.

Κατηγορίες γυναικομαστίας

  


κατηγορία Ι

 

  


κατηγορία ΙΙ

 

  


κατηγορία ΙΙΙ

 

  


κατηγορία ΙV

 

Η ανάρρωση μετά την επέμβαση της γυναικομαστίας

Όλοι οι χειρουργημένοι φορούν ένα εδικό γιλέκο γυναικομαστίας για 4 εβδομάδες.

Αυτό βοηθάει το τραύμα να επουλωθεί και ο χειρουργημένος να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια στις κινήσεις του. Στην εργασία επιστρέφει σε 2-3 μέρες εκτός εάν είναι έντονα χειρωνακτική οπότε πρέπει να ακούσει τις συμβουλές μας.

Χορηγούμε αντιβιοτικά προληπτικά και συνιστούμε να επιστρέψουν στο πρόγραμμα γυμναστικής σε 4 εβδομάδες σταδιακά. Δεν έχουμε συναντήσει επιπλοκές μόνο 2-3 περιπτώσεις εμφάνισαν συλλογή υγρού που απλά το παρακεντήσαμε στο ιατρείο.

Το 80% συνήθως αλλάζει τρόπο ζωής προσέχοντας την διατροφή και ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα γυμναστικής και τελικά διαμορφώνουν πλέον ένα καλύτερο σώμα.

 

Δείτε τον Δημήτρη να αναλύει την εμπειρία του απο την επέμβαση της γυναικομαστίας που υποβλήθηκε απο τον Δρ Νώντα Καποσίτα

My Google+ Profile

 

Φωτογραφίες γυναικομαστίας πριν και μετά