Μειωτική στήθους φωτογραφίες πριν, μετά

Η μείωση στήθους λέγεται και μειωτική μαστών. Η σμίκρυνση του στήθους όπως φαίνεται αναλυτικά στις εικόνες και στις φωτογραφίες είναι διαφορετική σε κάθε γυναίκα με μεγάλο μαστό.Βασιζόμενοι στην ποικιλία των μεθόδων η επέμβαση θεωρείται σαν free hand επέμβαση και το αποτέλεσμα στηρίζεται στην εμπειρία και την χρήση των κατάλληλων μεθόδων για κάθε περίπτωση.

Μειωτική στήθους φωτογραφίες πριν μετά σε στήθος μεγέθους Ε σε μέγεθος D, με την μέθοδο της μείωσης στήθους με τον κατώτερο κρημνό (inferior pedicle)


μείωση μαστών

Μείωση στήθους φωτογραφίες πριν μετά σε μεγάλο στήθος με χαλάρωση και μέγεθος F σε μέγεθος D


Μείωση στήθους

Σμίκρυνση στήθους φωτογραφίες πριν μετά σε μαστό με πυκνό μαζικό αδένα μεγέθους Ε σε μέγεθος C


Μείωση μαστών φωτογραφίες σε στήθος με έντονη χαλάρωση και μέγεθος DD σε μέγεθος C

Μειωτική στήθους εικόνες σε στήθος μεγέθους Ε με έντονη χαλάρωση και πτώση σε μέγεθος απλού D
Μειωτική στήθους φωτογραφίες σε γιγαντομαστία που αντιμετωπίσθηκε με τον ανώτερο κρημνό με βάση στην 12η ώρα και πλήρη εκτομή του μαστού. Παράλληλα έγινε μεταφορά του συμπλέγματος της θηλής-θηλαίας άλω σε νέα θέση σαν ελεύθερο δερματικό μόσχευμα.


Μείωση στήθους με πυκνό αδενικό μαστό μεγέθους F σε νέο στήθος μεγέθους D.Η σμίκρυνση των μαστών έχει καλή και γρήγορη σχετικά ανάρρωση. Η αποθεραπεία από την μειωτική των μαστών γίνεται σταδιακά χωρίς να επηρεάζεται η ζωή και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της γυναίκας. Οι παρενέργειες είναι σπάνιεςΑσύμμετρη και άνιση υπερτροφία μαστών και πτώση και αντιμετωπίσθηκε με μειωτική μαστών με τον κατώτερο μίσχο όπως φαίνεται στις φωτογραφίες πριν και μετάΠληροφορίες για την επέμβαση