Ρινοπλαστική-φωτογραφίες-πλαστική μύτης

Μπορείτε να δείτε εδώ στην σελίδας μας ρινοπλαστική φωτογραφίες πλαστική μύτης αρκετές περιπτώσεις, όπως μύτη με καμπούρα, χοντρή μύτη, στραβή μύτη, γαμψή μύτη μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική. Στην μοντέρνα ρινοπλαστική διορθώνουμε συνήθως και το διάφραγμα και η επέμβαση λέγεται λειτουργική ρινοπλαστική.

Η πλαστική μύτης φαίνεται να κατέχει τις πρώτες θέσεις στις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι η μέθοδος που έχει επικρατήσει παγκοσμίως επειδή μας δίνει άμεση πρόσβαση στην ανατομία της μύτης.

Η ανάρρωση μετά την ρινοπλαστική πλέον είναι πολύ πιο σύντομη και το πρήξιμο και οι μελανιές λιγότερο εμφανείς. Οι περιπτώσεις της ρινοπλαστικής και πλαστικής μύτης όπως βλέπετε στις φωτογραφίες και στις εικόνες είναι μετά από 9 μήνες.

Πριν
Μετά
Ρινοπλαστική

Πλαστική μύτης σε γαμψή μύτη με έντονη δυσκολία αναπνοής λόγω σκολίωσης ρινικού διαφράγματος. Στην επέμβαση μας αποκαταστάθηκε με την ρινοπλαστική η εικόνα της μύτης και με την πλαστική στο διάφραγμα η λειτουργία της αναπνοής (Λειτουργική ρινοπλαστική)


Ρινοπλαστική-διάφραγμα

Φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα,γαμψή και μακριά με σκολίωση ρινικού διαφράγματος


Ρινοπλαστική-φωτογραφίες
πλαστική μύτης-διαφραγμα

Ρινοπλαστική φωτογραφίες μετά από πλαστική στην μύτη και το διάφραγμα για αποκατάσταση της αναπνοής


πλαστική μύτης

Φωτογραφίες πλαστικής μύτης πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα (ήβο),χοντρό ακρορίνιο,προβολική άκανθα και κοντό άνω χείλοςπλαστική μύτης-διάφραγμα

Φωτογραφίες ρινοπλαστικής με καμπούρα και χοντρό ακρορίνιο σε συνδυασμό με διάφραγμα και υπερτροφικές κόγχες


Φωτογραφίες πλαστικής μύτης με γαμψή καμπούρα και ακρορίνιο


Ρινοπλαστική,γενειοπλαστική,διάφραγμα

Φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά σε χοντρή μύτη και χοντρό ακρορίνιο που συνδυάστηκε με διάφραγμα και γενειοπλαστική με ένθεμα συμπαγούς σιλικόνης μεγέθους medium


Ακρορίνιο-Ανοιχτή ρινοπλαστική

Φωτογραφίες από πλαστικής μύτης που αφορά μόνο το ακρορίνιο και αντιμετωπίσθηκε με μοσχεύματα από το διάφραγμα


Φωτογραφίες ρινοπλαστικής που αφορούν μύτη με καμπούρα,χοντρό σκελετό και δύσμορφο ακρορίνιο.Παράλληλα αντιμετωπίσθηκε το διάφραγμα-λειτουργική ρινοπλαστικήΦωτογραφίες ρινοπλαστικής με γαμψή μύτη πριν και μετά


κλειστή ρινοπλαστική

Ανοιχτή ρινοπλαστική

Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής

Διορθωτική αποτυχημένη ρινοπλαστική που προσήλθε σε μας για την 4η επέμβαση. Της έγινε ανοιχτή ρινοπλαστική και διόρθωση του ακρορινίουΦωτογραφίες πλαστικής μύτης πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα (ήβο),χοντρό ακρορίνιο,προβολική άκανθα και κοντό άνω χείλος
Φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα,γαμψή και μακριά με σκολίωση ρινικού διαφράγματος


Δευτερογενής ρινοπλαστικής μετά από αποτυχημένη επέμβαση μύτης-διά

Αποτυχημένη ρινοπλαστική που προσήλθε στο ιατρείο μας για την 3η ρινοπλαστική.Έγινε αποκατάσταση της ρινοπλαστικής με μοσχεύματα από το διάφραγμα και το αυτί
Διόρθωση βαλβίδας μετά από ρινοπλαστική με spreader grafts

Διόρθωση ρινοπλαστικής μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική. Εμφανίζει πρόβλημα εξωτερικής βαλβίδας και η αποκατάσταση έγινε με μοσχεύματα από το διάφραγμα
Διόρθωση εφιππιοειδούς  μύτης μετά από ολική αφαίρεση διαφράγματος και αποκατάσταση με πλευρικό χόνδρο

Ρινοπλαστική φωτογραφίες από μύτη που είχε χειρουργηθεί στο εξωτερικό και της είχε γίνει ολική αφαίρεση του διαφράγματος. Κάναμε αποκατάσταση της μεγάλης καθίζησης της μύτης με χόνδρο από τα πλευρά.

Ρινοπλαστική-πλαστική μύτης-διά

Ρινοπλαστική φωτογραφίες σε μύτη με κυρτή μύτη και ακρορίνιοΦωτογραφίες απο πλαστική μύτης που αφορά μόνο το ακρορίνιο με την μέθοδο της ανοιχτής ρινοπλαστικήςΠληροφορίες για την επέμβαση