Ρινοπλαστική-φωτογραφίες-πλαστική μύτης

Κάθε άνθρωπος που ενοχλείται από δυσμορφίες της μύτης του είναι κατάλληλος για ρινοπλαστικη. Δυσμορφία θεωρείται η καμπούρα,η γαμψή και μεγάλη μυτη, η στραβή και φαρδιά μύτη. Κατάλληλοι είναι επίσης, αυτοί που σε μικρή ηλικία είχαν λαγώχειλο, ή άτομα μετά από τραύμα ή αποτυχημένη ρινοπλαστική που λέγεται και δευτεροπαθής ρινοπλαστική.

Πριν
Μετά

Πλαστική μύτης σε γαμψή μύτη με έντονη δυσκολία αναπνοής λόγω σκολίωσης ρινικού διαφράγματος. Στην επέμβαση μας αποκαταστάθηκε με την ρινοπλαστική η εικόνα της μύτης και με την πλαστική στο διάφραγμα η λειτουργία της αναπνοής (Λειτουργική ρινοπλαστική)


Φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα,γαμψή και μακριά με σκολίωση ρινικού διαφράγματος


Φωτογραφίες πλαστικής μύτης πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα (ήβο),χοντρό ακρορίνιο,προβολική άκανθα και κοντό άνω χείλοςΦωτογραφίες ρινοπλαστικής με καμπούρα και χοντρό ακρορίνιο σε συνδυασμό με διάφραγμα και υπερτροφικές κόγχες


Φωτογραφίες πλαστικής μύτης με γαμψή καμπούρα και ακρορίνιο


Φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά σε χοντρή μύτη και χοντρό ακρορίνιο που συνδυάστηκε με διάφραγμα και γενειοπλαστική με ένθεμα συμπαγούς σιλικόνης μεγέθους medium


Φωτογραφίες από πλαστικής μύτης που αφορά μόνο το ακρορίνιο και αντιμετωπίσθηκε με μοσχεύματα από το διάφραγμα


Φωτογραφίες ρινοπλαστικής που αφορούν μύτη με καμπούρα,χοντρό σκελετό και δύσμορφο ακρορίνιο.Παράλληλα αντιμετωπίσθηκε το διάφραγμα-λειτουργική ρινοπλαστικήΦωτογραφίες ρινοπλαστικής με γαμψή μύτη πριν και μετά
Διορθωτική αποτυχημένη ρινοπλαστική που προσήλθε σε μας για την 4η επέμβαση. Της έγινε ανοιχτή ρινοπλαστική και διόρθωση του ακρορινίουΦωτογραφίες πλαστικής μύτης πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα (ήβο),χοντρό ακρορίνιο,προβολική άκανθα και κοντό άνω χείλος
Φωτογραφίες ρινοπλαστικής πριν και μετά σε μύτη με καμπούρα,γαμψή και μακριά με σκολίωση ρινικού διαφράγματος


Αποτυχημένη ρινοπλαστική που προσήλθε στο ιατρείο μας για την 3η ρινοπλαστική.Έγινε αποκατάσταση της ρινοπλαστικής με μοσχεύματα από το διάφραγμα και το αυτί
Διόρθωση ρινοπλαστικής μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική. Εμφανίζει πρόβλημα εξωτερικής βαλβίδας και η αποκατάσταση έγινε με μοσχεύματα από το διάφραγμα
Ρινοπλαστική φωτογραφίες από μύτη που είχε χειρουργηθεί στο εξωτερικό και της είχε γίνει ολική αφαίρεση του διαφράγματος. Κάναμε αποκατάσταση της μεγάλης καθίζησης της μύτης με χόνδρο από τα πλευρά.

Ρινοπλαστική φωτογραφίες σε μύτη με κυρτή μύτη και ακρορίνιοΦωτογραφίες απο πλαστική μύτης που αφορά μόνο το ακρορίνιο με την μέθοδο της ανοιχτής ρινοπλαστικήςΠληροφορίες για την επέμβαση