Αυξητική της γάμπας

Η αυξητική της γάμπας είναι η τεχνική που χρησιμοποιεί είτε λίπος από το ίδιο το άτομο είτε ένθεμα σιλικόνης. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται τοποθέτηση σε ειδικά σημεία της γάμπας. Η επέμβαση γίνεται για λόγους αισθητικούς είτε μετά από τραύμα. Όσον αφορά το ένθεμα σιλικόνης είναι ένα πολύ μαλακό υλικό κατάλληλο για την περιοχή της γάμπας..

Πριν
Μετά

Αύξηση όγκου γάμπας με ανατομικά ενθέματα σιλικόνης 120 cc


Αυξητική γάμπας με σφηνοειδές ένθεμα σιλικόνης 90 cc


Αποτυχημένη λιποαναρρόφηση αριστερής γάμπας που διορθώθηκε με μεταφορά λίπους από τους μηρούς

Αύξηση γάμπας με 90 cc σφηνοειδές ένθεμα σιλικόνης


Αυξητική γάμπας με σφηνοειδές ένθεμα σιλικόνης 90 cc
  

Πληροφορίες για την επέμβαση