Μειωτική ωτοπλαστική - Πλαστική αυτιών

Τα πραγματικά μεγάλα αυτιά είναι μια διαφορετική κατάσταση και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα πεταχτά αυτιά

Πριν
Μετά  

Πληροφορίες για την επέμβαση