Ασυμμετρία μαστών - Ανισομαστία Ασυμετρία

Η ασυμμετρία του στήθους λέγεται και ανισομαστία.

Υπάρχει μια ποικιλία συνδυασμών. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση χωριστά αλλά και την επιθυμία της γυναίκας.

Πριν
Μετά
Ασυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία στήθους
Ασυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία μαστών


Ανισομαστία ΑσυμετρίαΑσυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία μαστών


Περίπτωση αυξητικής στήθους επί εδάφους ασυμμετρίας μαστών

Η Χριστίνα αναλύει την επέμβαση της Αυξητικής στήθους επι εδάφους ασυμμετρίας που υποβλήθηκε από τον Κο Καποσίτα:Αναλύει την έρευνα που έκανε πριν, την εμπειρία της από την νέα τεχνική Subfascial που ης έκανε ο Δρ Καποσίτας και τι συμβουλεύει τις ενδιαφερόμενες γυναίκες να κάνουν πριν από μια επέμβαση αυξητικής στήθους.

 

Πληροφορίες για την επέμβαση