Ασυμμετρία μαστών - Ανισομαστία Ασυμετρία

Η ανισομαστία (ασυμμετρία στήθους) ονομάζεται το διαφορετικό μέγεθος του ενός στήθους από το άλλο.

Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από περιπτώσεις με διαφορετικό πρόβλημα κάθε φορά. Στην ανισομαστία εφαρμόζουμε τις μεθόδους της πλαστικής του στήθους που έχουμε στην διάθεση μας και κάνουμε διαφορετικούς συνδυασμούς κάθε φορά ανάλογα με το πρόβλημα ασυμμετρίας της κάθε γυναίκας.

Πριν
Μετά
Ασυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία στήθους
Ασυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία μαστών


Ανισομαστία Ασυμετρία


Ασυμμετρία μαστών

Ασυμμετρία μαστών

Πληροφορίες για την επέμβαση