Διαμονή στην Λευκωσία

Ξενοδοχείο “Κλεοπάτρα” Λευκωσία

http://www.cleopatra.com.cy/cleopatra/  

 

Ξενοδοχείο Hilton Park

www3.hilton.com

Hilton

 

Ξενοδοχείο Centrum

http://www.centrumhotelcyprus.com/

Centrum hotel