Ανόρθωση μαστών. Νώντας Καποσίτας

 

Μέρος 1ο
το στήθος στην ψυχολογία της γυναίκας

 

Πώς συμμετέχει το στήθος στην ψυχολογία της γυναίκας. Αιτία της πτώσης του στήθους. Πώς ορίζεται η πτώση των μαστών. Βαθμοί πτώσης. Τεχνικές ανόρθωσης στήθους.

 

Μέρος 2ο
Ανάλυση τεχνικών της ανόρθωσης

 

Ανάλυση των τεχνικών της ανόρθωσης των μαστών ανάλογα με τον βαθμό της πτώσης (3D animation). Ανάλυση της τεχνικής του ανάστροφου Τ (άγκυρας), συνάντηση στο ιατρείο (πώς αποφασίζεται η κατάλληλη τεχνική).

 

Μέρος 3ο
Video από το χειρουργείο

 

Video από το χειρουργείο Live! Σχεδιασμός των μαστών στην κλινική και οι βασικές αρχές της επέμβασης της ανόρθωσης του στήθους με την τεχνική του ανάστροφου Τ (άγκυρας) Live! Παραμονή στην κλινική, ανάρρωση, επιστροφή στην εργασία.

 

Μέρος 4ο
Παρουσίαση περιπτώσεων του κου Καποσίτα

 

Παρουσίαση περιπτώσεων του κου Καποσίτα από διαφορετικές περιπτώσεις πτώσης του στήθους με τις ανάλογες τεχνικές.