Ανόρθωση μαστών. Νώντας Καποσίτας

 

Μέρος 1ο
Πώς συμμετέχει το στήθος στην ψυχολογία της γυναίκας. Αιτία της πτώσης του στήθους. Πώς ορίζεται η πτώση των μαστών. Βαθμοί πτώσης. Τεχνικές ανόρθωσης στήθους.

 

Μέρος 2ο
Ανάλυση των τεχνικών της ανόρθωσης των μαστών ανάλογα με τον βαθμό της πτώσης (3D animation). Ανάλυση της τεχνικής του ανάστροφου Τ (άγκυρας), συνάντηση στο ιατρείο (πώς αποφασίζεται η κατάλληλη τεχνική).

 

Μέρος 3ο
Video από το χειρουργείο Live! Σχεδιασμός των μαστών στην κλινική και οι βασικές αρχές της επέμβασης της ανόρθωσης του στήθους με την τεχνική του ανάστροφου Τ (άγκυρας) Live! Παραμονή στην κλινική, ανάρρωση, επιστροφή στην εργασία.

 

Μέρος 4ο
Παρουσίαση περιπτώσεων του κου Καποσίτα από διαφορετικές περιπτώσεις πτώσης του στήθους με τις ανάλογες τεχνικές.