Κοιλιοπλαστική – Χαλάρωση κοιλιάς

 

Μέρος 1ο
κοιλιοπλαστική

 

Τι είναι κοιλιοπλαστική, αίτια που δημιουργούν χαλάρωση της κοιλιάς, τι διορθώνει η πλαστική κοιλίας.

 

Μέρος 2ο
επέμβαση κοιλίας

 

Τι δεν κάνει η κοιλιοπλαστική. Ραγάδες κοιλίας. Ποιος-α είναι κατάλληλος για την επέμβαση.

 

Μέρος 3ο
επέμβαση

 

3D animation Live! Video του χειρουργείου Live! Ανάλυση της επέμβασης.

 

Μέρος 4ο
Κοιλιοπλαστική μετεγχειρητικές οδηγίες

 

Νοσηλεία, μετεγχειρητικές οδηγίες, επάνοδος στην εργασία, τελικό αποτέλεσμα. Παρουσίαση περιπτώσεων του κου Καποσίτα