Ρινοπλαστική. Πλαστική της μύτης.

 

Μέρος 1ο

Ιστορία της Ρινοπλαστικής, το σύγχρονο πρότυπο της Μύτης,
ανάλυση και video.

 

Μέρος 2ο

Ρινοπλαστική. Διάφραγμα
Ενδείξεις.
Πότε χειρουργούμε μια μύτη (καμπούρα, γαμψή μύτη, στραβή μύτη, επανεγχείρηση, μύτη από λαγώχειλο).
Σε ποια ηλικία γίνεται η επέμβαση.

 

Μέρος 3ο

Συνάντηση στο ιατρείο. Κλινική εξέταση.
Computer imaging Live! . (Προσομοίωση).
Σκοπός της επέμβασης. Τεχνική.

 

Μέρος 4ο

Κλειστή ρινοπλαστική (Video 3D animation)
Ανοικτή ρινοπλαστική (Video 3D animation)
Video από το χειρουργείο.
Νοσηλεία
Οδηγίες.

 

Μέρος 5ο

Πότε αφαιρείται ο νάρθηκας
Πότε φαίνεται το αποτέλεσμα
Προφιλοπλαστική (Ρινοπλαστική σε συνδιασμό με γενειοπλαστική)
Cases presentation και ανάλυση