Μείωση στήθους

 

Μέρος 1ο

Προβλήματα που δημιουργεί το μεγάλο στήθος. Σκοπός της επέμβασης. Σε ποιά ηλικία μπορεί να γίνει η επέμβαση. Η σχέση της επέμβασης με τον θηλασμό.

 

Μέρος 2ο

Τεχνική μείωσης των μαστών. Συνάντηση στο ιατρείο.
3D animation

 

Μέρος 3ο

Video από το χειρουργείο Live! (τεχνική inferior pedicle), ανάλυση της επέμβασης

 

Μέρος 4ο

Μετά την επέμβαση (νοσηλεία), επάνοδος στην εργασία, πότε επιτρέπεται η γυμναστική, πότε φαίνεται το αποτέλεσμα, ωρίμανση των τομών.

 

Μέρος 5ο

Παρουσίαση περιπτώσεων του κου Καποσίτα από το ιατρείο