Προσθετική στήθους

 

Μέρος 1ο
Συχνές ερωτήσεις, συνάντηση στο ιατρείο, κλινική εξέταση.

 

Μέρος 2ο
Η διαδικασία στο ιατρείο για την επιλογή του μεγέθους του ενθέματος, είδη ενθεμάτων

 

Μέρος 3ο
Τεχνικές προσθετικής στήθους, διάρκεια της επέμβασης, video από το χειρουργείο.

 

Μέρος 4ο
Μετεγχειρητική πορεία, διάρκεια ζωής των ενθεμάτων, αποτελέσματα από περιπτώσεις του κου Καποσίτα, αλλαγή της ψυχολογίας της γυναίκας μετά την επέμβαση.