Μειωτική ωτοπλαστική - Πλαστική αυτιών

Τα πραγματικά μεγάλα αυτιά είναι μια διαφορετική κατάσταση και αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα πεταχτά αυτιά

Πριν
Μετά


 

Πληροφορίες για την επέμβαση

 

Διαβάστε περισσότερα www.oto-plasty.gr